Så fungerar grönt avdrag på solceller

Att installera en solcellsanläggning är en lönsam investering som ofta återbetalar sig redan inom 10-12 år och sedan ger en bra avkastning i upp till ytterligare 20 år. Med ett Grönt avdrag blir din investering i solceller än mer lönsam. Här kan du läsa mer om Grönt avdrag.

Om du funderar på att installera solceller för att producera egen elektricitet för din fastighet, vilket är både lönsamt och bidrar till en bättre miljö, kan du kontakta oss på Rensolenergi. Vi kan hjälpa dig med projektering för installeringen av dina solceller vilket innebär att vi granskar vilka förutsättningar som råder för din fastighet. Då kan vi ta fram en kalkyl där vi kan presentera vad den uppskattade effekten blir och därmed lönsamheten för din solcellsanläggning. Dessutom gör det nya Gröna avdraget att din solcellsanläggning blir än mer lönsam.

 

Detta är ett Grönt avdrag

Ett Grönt avdrag är ett skatteavdrag som uppgår till 15 % på den totala investeringen i en solcellsanläggning, alltså både arbete och material. Det gröna avdraget får du direkt på fakturan från din solcellsleverantör vilket innebär att du slipper ligga ute med pengarna. För att kunna erhålla ett Grönt avdrag behöver du uppfylla nedanstående villkor.

 

  • Du eller dina föräldrar ska vara ägare av fastigheten.
  • Du behöver vara myndig och folkbokförd i Sverige.
  • Du behöver ha betalat in minst motsvarande belopp i skatt under året.
  • Det gröna avdraget gäller för material och arbetskostnader som du köpt av ett företag som innehar F-skattesedel. Har du köpt solcellerna själv får du bara göra ett Grönt avdrag på arbetskostnaderna.

 

Grönt avdrag för din solcellsanläggning

Från och med den 1 januari år 2021 finns det möjlighet att använda ett Grönt avdrag då du ska investera i solceller eller annan grön teknik. Några exempel finner du nedan:

 

  • Installation solcellsanläggning - skattereduktion ges med 15 procent av kostnaden för arbete och material.
  • Installation av solcellsbatteri - skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.
  • Installation av laddstolpe för elfordon - skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.

Finansiera din solcellsanläggning med ett lån

Att investera i en solcellsanläggning innebär att du behöver ligga ute med ett större belopp initialt. Om du vill få hjälp med att finansiera din solcellsanläggning kan du ansöka om ett sollån som har låga räntor och avgifter. Det innebär att du fortfarande kan få en bra avkastning på din investering trots att du amorterar av solcellerna.

 

Anlita oss för installation av din solcellsanläggning

Att installera en solcellsanläggning kan vara en bra investering som är mycket lönsam över tid. Vi hos Rensolenergi utför diverse tjänster åt privatpersoner och företag som gäller solceller och solenergi. Vi kan bistå dig genom hela projektet, från projektering och inköp av solceller till installation. Om du planerar att installera solceller kan du använda formuläret på vår sida för att boka ett kostnadsfritt möte. Då kan vi inspektera din fastighet, bistå med konsultation och ta fram den lösning som passar din fastighet bäst, utan att du förbinder dig för något. 

Vill du lära dig mer om solceller? Kontakta oss så kommer vi ut till dig!

Om du planerar att installera solceller kan du använda formuläret nedan för att boka ett kostnadsfritt hembesök. Vi kommer ut på plats och ser över förutsättningar och möjligheter för din nya energilösning.