Vad är skillnaden mellan solceller & solpaneler?

När du ska installera solpaneler på ditt tak för att producera elektricitet så innehåller varje solpanel ett flertal solceller. Solpanelens uppgift är att ta emot solens instrålning så att solcellerna i panelen kan omvandla solenergin till elektricitet. Här kan du läsa mer om skillnaden mellan solpaneler och solceller.

Även om man under många år har kunnat installera solceller för fastigheter så är det fortfarande en ganska ung bransch. Detta leder ofta till begreppsförvirring kring vissa ord som exempelvis solceller och solpaneler. Många förknippar solpaneler med solceller medan andra anser att solpaneler är ett annat ord för exempelvis solfångare, som använder solens strålar för att värma upp varmvatten.

 

För de som arbetat i branschen under en längre tid så använder man vanligtvis ordet solcellspaneler då man talar om solpaneler för att undvika missförstånd. Om du vill installera solcellspaneler på din fastighet kan du kontakta oss på Rensolenergi för mer information om våra tjänster och för att erhålla fri konsultation kring din solcellsanläggning.

 

Vad är en solcellspanel?

En solcellspanel är en solpanel som har ett flertal solcellsmoduler monterade i panelen. Ytterst på en solpanel finns en glasskiva och under den finns en anti-reflekterande hinna, som förhindrar att solens strålar reflekteras bort från solpanelen. När solens strålar når solpanelen bildas en negativ spänning på solcellernas ovansida samtidigt som det bildas en positiv spänning på solcellernas undersida. När den negativa spänningen når den positiva spänningen bildas likström som fångas upp av en metallkabel som är kopplad till alla solcellspaneler på taket. Elkabeln för sedan likströmmen vidare till en växelriktare. I växelriktaren riktas likströmmen om till växelström, vilket är den ström som man finner i elnätet och som kan användas direkt i fastigheten.

 

Att producera elektricitet med solceller

Som nämnts ovan så skapar en solcellspanel ström genom elektroniska spänningar. Den strömmen går vidare till en växelriktare för användning i din fastighet. En solcellsanläggning kan inte lagra den elektricitet som den producerar utan den måste användas direkt. Eftersom fastigheten använder olika stor mängd energi under olika tidpunkter så kan man välja att den elektricitet som fastigheten inte använder för tillfället att föras vidare ut på elnätet för försäljning. Det innebär att ingen elektricitet som produceras av solcellsanläggningen går förlorad och att du får betalt för den elektricitet som din fastighet inte använder.

 

Kontakta oss då du vill få hjälp med att installera solceller

Rensolenergi har under flera år hjälpt privatpersoner, lantbruk och företag med att installera solceller. Våra solcellsmontörer är certifierade inom området och har lång erfarenhet inom branschen. Det borgar för att du får din solcellsanläggning installerad korrekt och med ett maximalt effektuttag. Du kan kontakta oss för att boka ett kostnadsfritt hembesök så att vi kan inspektera förutsättningarna för din solcellsinstallation och även hjälpa dig med projektering och administration. 

Vill du lära dig mer om solceller? Kontakta oss så kommer vi ut till dig!

Om du planerar att installera solceller kan du använda formuläret nedan för att boka ett kostnadsfritt hembesök. Vi kommer ut på plats och ser över förutsättningar och möjligheter för din nya energilösning.