Projektering

Projektering

Att installera en solcellsanläggning är en lönsam investering över tid. En fastighet som har solceller kan dessutom öka i värde, vilket kan påverka priset vid en framtida försäljning. De flesta som installerar solceller gör det primärt för att få en bra avkastning på sin investering och sekundärt för att bidra till en bättre miljö. Hur stor avkastning man kan få på sina solceller beror på en mängd olika faktorer som bland annat solinstrålningen på orten.

 

Andra faktorer som påverkar solcellernas effekt är exempelvis taklutningen, om fastighetens tak hamnar i skugga under dagen och solcellsanläggningens storlek. Om du vill få hjälp med projektering, någon av våra andra tjänster, eller kontrollera din fastighets förutsättningar för en solcellsanläggning kan du kontakta oss på Rensolenergi och boka ett kostnadsfritt hembesök.

 

Projektering för solceller

Vi på Rensolenergi kan hjälpa dig med projektering för dina solceller. Det innebär att vi granskar vilka förutsättningar som föreligger för din fastighet och planerar installationen för bästa möjliga resultat. Vi använder oss av dataprogram för att modellera dina framtida solcellers effekt utifrån de förutsättningar som råder på tomten. Detta gör att vi kan få fram en uppskattning av vilken effekt en solcellsanläggning kan uppnå för din fastighet och således hur mycket du kan spara eller till och med tjäna på att installera solceller med oss. 


Fler tjänster vi utför

Vill du lära dig mer om solceller? Kontakta oss så kommer vi ut till dig!

Om du planerar att installera solceller kan du använda formuläret nedan för att boka ett kostnadsfritt hembesök. Vi kommer ut på plats och ser över förutsättningar och möjligheter för din nya energilösning.