Projektering

Projektering

Att installera en solcellsanläggning är en lönsam investering över tid. Dessutom kan en fastighet som har solceller öka i värde, vilket kan påverka priset vid en framtida försäljning. De flesta som installerar solceller gör det primärt för att få en bra avkastning på sin investering och sekundärt för att bidra till en bättre miljö. Hur stor avkastning man kan få på sina solceller beror på en mängd olika faktorer som bland annat solinstrålning på orten.

 

Andra faktorer som påverkar solcellernas effekt är exempelvis taklutning, om fastighetens tak hamnar i skugga under dagen och solcellsanläggningens storlek. Om du vill få hjälp med projektering och kontrollera din fastighets förutsättningar för en solcellsanläggning kan du kontakta oss på Rensolenergi och boka ett kostnadsfritt hembesök.

 

Projektering för solceller

Vi på Rensolenergi kan hjälpa dig med projektering för dina solceller. Det innebär att vi granskar vilka förutsättningar som föreligger för din fastighet och planerar installationen för bästa möjliga resultat. Vi använder oss av dataprogram för att modellera dina solcellers effekt utifrån de förutsättningar som råder på platsen. Detta gör att vi ganska exakt kan få fram vilken effekt en solcellsanläggning kan uppnå för din fastighet och således hur mycket du kan spara eller till och med tjäna på att installera solceller med oss. 


Fler tjänster vi utför

Boka ett hembesök för fri konsultation

Planerar du att installera solceller i Dalarna / Västmanland, kan du använda formuläret nedan för att boka ett kostnadsfritt hembesök. Vi kommer ut på plats och ser över förutsättningar och möjligheter för din nya energilösning.